termo-flag6 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, Kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir. Bu kapsamda, Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış deniz yakıtı uygulamasından yararlanma hakkına sahip olan deniz araçlarına yapılan akaryakıt satışlarıdır. TERMOPET yetkili distribütörü olarak tüm denizlerimizde yetkili elemanlarımız eşliğinde Deniz Yakıtları teslimatları yapılmaktadır.

Dağıtım izin belgelerini aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

2014-termo-dagitim-izin-belgesi 2015-termo-dagitim-izin-belgesi 2016-termo-dagitim-izin-belgesi