Bu ürün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nca yayınlanan Teknik Düzenleme Tebliğ'lerine ve TS EN 228 Kurşunsuz Benzin standardına uygundur.
ÖzellikBirimDeğerSınırDeney Yöntemi
Bakır şerit korozyonu (3 saat 50 0C'ta)   No.1 En çok TS 2741 EN ISO 2160
Yoğunluk (15 0C'ta) kg/m3 720-775   TS 1013 EN ISO 3675
        TS EN ISO 12185
Damıtma % hacim     TS 1232 EN ISO 3405
70 0C'ta buharlaşma yüzdesi % hacim      
Yaz a   20-48    
Kış b   22-50    
100 0C'ta buharlaşma yüzdesi % hacim      
Yaz a   46-71    
Kış b   46-71    
150 0C'ta buharlaşma yüzdesi % hacim 75 En az  
Son kaynama noktası 0C 210 En çok  
Damıtma kalıntısı % hacim 2 En çok  
Mevcut gum (çözücüyle yıkanmış) mg/100 mL 5 En çok TS EN ISO 6246
Oksidasyon kararlılığı Dakika 360 En az TS 2646 EN ISO 7536
Araştırma Oktan Sayısı, RON c   95 En az TS EN ISO 5164
Motor Oktan Sayısı, MON c   85 En az TS EN ISO 5163
Kurşun mg/L 5 En çok TS EN 237
Kükürt mg/kg 10 En çok TS EN ISO 20846
        TS EN ISO 20884
Buhar basıncı(DVPE) kPa     TS EN 13016-1
Yaz a   45-60    
Kış b   60-90    
Buhar Kilitleme İndisi (VLI)** İndis      
Yaz-Kış geçiş dönemi   1150 En çok  
Benzen % hacim 1 En çok TS 7088 EN 238
        TS EN 12177
        TS EN ISO 22854
Olefinler % hacim 18 En çok TS EN ISO 22854
        TS EN 15553
Aromatikler % hacim 35 En çok TS EN ISO 22854
        TS EN 15553
Oksijen % ağırlık 2,7 En çok TS 11413 EN 1601
        TS EN 13132
        TS EN ISO 22854
MTBE % hacim 15 En çok TS 11413 EN 1601
        TS EN 13132
        TS EN ISO 22854
Etanol % hacim 5 En çok TS 11413 EN 1601
        TS EN 13132
        TS EN ISO 22854
** VLI= 10 x VP 7x (E 70)
a 1 Nisan-31 Ekim ( ± 4 hafta)
b 1 Kasım-31 Mart ( ± 4 hafta)
c TS EN 228'de belirtilen 0,2 oktan düzeltme faktörü düşülerek raporlanır.