ÖzellikBirimDeğerSınırDeney Yöntemi
Yanma Kalitesi   Geçer   TS 2549
Renk, Saybolt   21 En az TS 2991
Yoğunluk (15,6 °C'ta) kg/m³ 770-810   TS 1013 EN ISO 3675 veya TS EN ISO 12185
Bakır Korozyonu (100 °C'ta 3 saat)   No.3 En çok TS 2741 EN ISO 2160
Damıtma Sıcaklığı °C     TS 1232 EN ISO 3405
% 10'unun damıtıldığı nokta   205 En çok  
Son Nokta   274 En çok  
Merkaptan Kükürt'ü Mg/kg 30 En çok TS 8456 ISO 3012
Parlama Noktası °C 38 En az TS EN ISO 2719
Kinematik Viskozite (40 °C'ta) mm2/sn 1.0-1.9   TS 1451 EN ISO 3104
Kükürt Mg/kg 200 En çok TS EN ISO 20846